Privacy Statement

Laatste update 15 mei 2018

 

Ik, Monique Helfrich, vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen voor gratis blogs en video’s via mijn nieuwsbrief toe te kunnen sturen, heb ik gegevens van je nodig. Dit geldt ook voor jouw aanvraag van gratis webinars, videoseries, checklists, etc. of om je bestelling van een van onze diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruik ik jouw e-mailadres en naam om je mijn nieuwsbrieven te sturen met gratis waardevolle informatie en inspiratie.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met mij deelt:

  1. online als je een van mijn websites behorende bij Monique Helfrich bezoekt, zoals moniquehelfrich.nl en de bijhorende online leeromgeving; en
  2. offline als je informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan mij geeft op een event, offline aangeeft dat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden, die van toepassing zijn op mijn websites. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op mijn websites worden de gegevens, die je met mij deelt, via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd.

Ik geef jouw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden, buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

 

De informatie die ik verzamel

Op mijn websites verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:

1. Persoonsgegvens die je actief aan mij verstrekt

Jouw voornaam, achternaam en e-mailadres vraag ik je met mij te delen als jij je aanmeldt om de nieuwste blogs en video’s via mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van mijn enquêtes of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspiratie.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt, tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik je om jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, straatadres en telefoonnummer. Als jouw bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik jouw BTW nummer zodat ik de BTW kan verleggen. Jouw straatadres vraag ik om de factuur volledig op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Jouw telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn trainingen, programma’s of diensten.

Ik gebruik voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken, stuur ik jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit mijn beveiligde betaalomgeving naar Payment Service Provider Mollie en naar mijn facturatiesysteem Autorespond. Mollie voert voor mij jouw betaling uit. De facturen die je van mij ontvangt, worden gemaakt en naar je verstuurd door Autorespond. Ik wijs je erop dat Mollie en Autorespond voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

 

2. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan ons worden doorgegeven

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn websites automatisch enkele technische gegevens door jouw computer en apparatuur aan mijn computer wordt verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookie melding hebt kunnen zien toen je mijn website bezocht. Ik verwijs je naar de Gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op mijn websites.

 

Hoe ik jouw gegevens gebruik

  • Ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals de registratielink voor mijn leeromgeving, de factuur en updates in de leeromgeving. Na aankoop van een product of dienst, stuur ik je mijn nieuwsbrief met informatie over stem en spraak, updates van blogs en video’s.
  • Wanneer je geen product of dienst hebt gekocht, mail ik je uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Je ontvangt dan mijn nieuwsbrief met informatie over stem en spraak, updates van de blogs en video’s.
  • Ik mail je wanneer je expliciet gratis ‘freebies’ en waardevolle informatie hebt opgevraagd. Hierna zal ik je niet automatisch op mijn maillijst zetten, maar je expliciet vragen of je dit wilt of niet.
  • Ik gebruik jouw gegevens om je support en informatie te geven voor mijn leeromgeving en bij mijn diensten en producten, die je hebt gekocht.
  • Ik mail je mogelijk om jouw feedback te vragen over mijn producten en diensten.
  • Ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten en die van mijn samenwerkingspartners, wanneer ik denk dat dit zeer interessant voor jou is. Ik houd hiervoor graag bij wat je eerder bij mij hebt gekocht of aangevraagd, zodat ik je niet onnodig lastig val met informatie die niet aansluit bij jouw interesses. Dit doe ik alleen als jij expliciet toestemming hebt gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij mij hebt gekocht. (conform punt 1 en 2)

Ik gebruik jouw informatie tevens om partijen aan wie ik werk uitbesteed (zoals technisch support en marketing support) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten. Zo kunnen bij technische problemen en inlogproblemen voor jou opgelost worden. Deze partijen zijn uiteraard met mij overeengekomen jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

De inloggegevens, die jij aanmaakt voor de online leeromgeving, worden versleuteld opgeslagen. Ik kan jouw wachtwoord niet inzien. In de leeromgeving worden alleen jouw gebruikersnaam en e-mailadres zichtbaar getoond.

 

Samenwerkingspartners

Op mijn website plaats ik links naar externe websites van samenwerkingspartners als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Ik raad je aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

 

Informatie inzien en aanpassen

Als je je hebt aangemeld voor mijn nieuwsbrief, webinars en andere waardevolle gratis content, mail ik je zodat je dit kunt ontvangen. Ik gebruik hiertoe het mailprogramma van Autorespond. Dat betekent dat Autorespond jouw gegevens ook ontvangt. Ik verwerk deze gegevens zolang jij staat ingeschreven op de maillijst, waarvoor jij je hebt aangemeld. Jouw gegevens worden verwijderd na uitschrijving. Verwijdering van gegevens vindt ook plaats uiterlijk 12 maanden nadat je mijn laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen, van een specifiek product of van een dienst. De gegevens die je aan mij hebt doorgegeven, kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@moniquehelfrich.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor de communicatie via de links onderaan elke mail, die je van mij ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn nieuwsbrief, zal ik jouw gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en e-mails, die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien. Zo blijft het mogelijk de dienst of product volledig te kunnen leveren.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur daartoe een e-mail naar info@moniquehelfrich.nl.
Tot slot wijzen ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Let op met informatie die je openlijk deelt, onder meer op mijn websites of social media

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens mijn webinars of op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen. Ik ben niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

 

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Eventuele wijzigingen van mijn websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

 

Vragen over het Privacy Statement

Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@moniquehelfrich.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je e-mail.

 

Monique Helfrich

Sint Pancras, Noord Holland

 

Pin It on Pinterest